Giới thiệu

Vietnam View Finder (VVF) là một cộng đồng nhiếp ảnh của những góc nhìn riêng biệt, mới lạ về con người, cuộc sống và xã hội.

Ngoài website này, các kênh hoạt động của VVF bao gồm:

Liên hệ