VVF

Vietnam View Finder là một cộng đồng nhiếp ảnh của những góc nhìn riêng biệt, mới lạ về con người, cuộc sống và xã hội.