Top 16 cuộc thi ảnh chủ đề “Chó”

Theo thống kê chính thức, cuộc thi ảnh chủ đề “Chó” đã nhận được hơn 260 ảnh dự thi. Sau một tuần vừa ăn tết vừa chấm điểm, ban giám khảo đã chọn ra được 16 ảnh xuất sắc nhất của cuộc thi. Theo kế hoạch, kết quả chung cuộc sẽ được VVF công bố vào cuối tuần này.

10 – #thianhvvf #Chó © Duong Thai Tan

20 – Mừng xuân
#thianhVVF
#Chó © Trần Anh

39 – #thianhvvf #chó © Thanh Nguyen

47 – Đợi thuyền
#thianhvvf #chó © Lê Thắng

59 – Xóm Chụt – Nha Trang – 2014
#thianhvvf #chó © Hùng Uy

101 – Về chung một nhà
#thianhvvf #chó © Nguyen Hoang Viet

127 – #thianhvvf #chó #conheo © Phong Vo

144 – Dog in our hood.
#thianhvvf #cho © Quách Tung Dương

173 – Tết! Tết! Tết! Tết đến rồi…
#ThiAnhVVF #Cho © Hữu Khoa

174 – Băng Đồng #thianhvvf #chó © Thuần Võ

185 – Chó…#thianhvvf #chó © Phan Hữu Lập

203 – Fens…#thianhvvf #chó © Phan Hữu Lập

204 – Bạn của em
#thianhvvf #chó. © Trần Túy

215 – Đôi Bạn
#thianhvvf #chó © Le Van Phu

257 – Về thôi, tết đến rồi…
#ThiAnhVVF #Cho © Phạm Đăng Khiêm

260 – “Tiễn Kê – Nghênh Khuyển”
#ThianhVVF
#Chó © Giang Nguyen Duc